Mazowia

Migomedia har laget et grafisk prosjekt av en nettside om virksomheten av Distriktsutviklingsprogram for 20072013. Prosjektet har oppstått på bestilling av Avdeling for jordbruk og modernisering av distriktsområder i Marskalkkontoret i Det masoviske voivodskap.

1
Bookmark and Share