Et informativt nettsted for Senter for europeiske prosjekter

Handlingsmål

På grunn av Migomedias erfaring i design av sider for institusjoner, laging av intuitive sider og funksjonelt BIP (Nettstedet for offentlig informasjon) har Senter for europeiske prosjekter valgt oss til en helhetlig entreprenør av dets internettside. Senter for europeiske prosjekter er en statlig budsjettenhet dannet av ministeren i Regionaldepartementet for å støtte institusjoner som realiserer operasjonsprogrammer om Grenseoverskridende Samarbeid og Interregionalt Samarbeid innen programmene av EUs territorielle samarbeid (eng. fork. ETC) og EUs naboskapsprogram (eng. fork. ENPI). Det støtter dessuten institusjoner som realiserer det operative programmet Humankapital og rettssubjekter som er ansvarlige for formidling av kunnskap om Det europeiske sosialfond (eng. fork. ESF) innen innovasjon og internasjonalt samarbeid.

Arbeidsomfang

Design og innføring av en oversiktig informasjonsside i to språkversjoner samt et BIP (Nettstedet for offentlig informasjon).

Effekter

Siden kommer til målgruppen på en profesjonell måte. Gjennom vennlig og oversiktig grafikk bygger den opp en positiv image av Senter for europeiske prosjekter.

Se siden i et nytt vindu: Senter for europeiske prosjekter

1
Bookmark and Share