En ny bedriftsidentitet og side for eiendomsutvikleren SDOM

Handlingsmål

Et fast samarbeid. Å bygge opp en vennlig og koherent image av eiendomsutvikleren og investeringen. Løpende drift og hjelp med annonseaktiviteter og oppdatering av siden.

Arbeidsomfang

Firmaet SDOM har overlatt Migomedia utarbeidelse av en koherent image av merket SDOM for å skille investeringen ut av konkurrentene. Migomedia har bl.a.

  • prosjektert en logo for anlegget
  • laget en side med et interaktivt kart over anlegget
  • skapt en ny image og prosjektert annonsematerialer
  • drevet emarkedsføringsvirksomhet (bannere og markedsføring i søkemotorer), som har økt antall besøk på siden, noe som fører til økt interesse for offerten

Effekter

Det har oppstått markedsføringsverktøy og en moderne nettside som støtter salg på en effektiv måte.

Kunden, slik som flere andre eiendomsutviklere, er veldig fornøyd med effektene og fortsetter med samarbeidet, og har skrevet en referanse som kan leses på møte med Migomedia.

Se siden i et nytt vindu: SDOM

1
Bookmark and Share