En moderne side med et CMSsystem for bedriften Cenzin

Handlingsmål

Etter flere års samarbeid med Migomedia har Cenzin bestilt en ny, oversiktig image for bedriften Cenzin som driver eksport og importvirksomhet innen våpenhandel og handel av spesialutstyr.

Arbeidsomfang

Design og innføring av en nettside i et vennlig og enkelt CMSsystem med ulike fargesett for offertens tre avdelinger. Deler av offerten referer til produktenes formål på en symbolsk måte, og med hensyn brukes det ikke utnyttede standardbilder knyttet til militær og våpen.

Effekter av arbeidet

Siden skaper en moderne, oversiktig og brukervennlig image. Ansatte i bedriften Cenzin administrerer sideinnholdet uten noen vansker takket være det vennlige CMS.

Se siden i et nytt vindu: www.cenzin.com.pl

1
Bookmark and Share