Internettstrategi

Takket være flere års erfaring med arbeid på strategier for kunder fra ulike bransjer kan vi bestemme indikatorer på suksess og velge et effektivt verktøy på en presis måte.


Strategi basert på kunnskap og erfaring

Med å benytte vår beste kunnskap og erfaring samt tilgang til de nyeste undersøkelsene forbereder vi omfattende strategier for drift av virksomheter og internettmarkedsføring. Vi planlegger kort- og langvarende kommunikasjonshandlinger. Hele tiden observerer vi skiftende trender for å kunne realisere strategier for våre kunder på en effektiv måte.

Rådgiving og verifisering

De firmaene og kundene som har bestemt online strategier, støtter vi i deres bearbeidelse og verifikasjon. Vi rådgiver om valg av gunstige realisasjonsmetoder og utvidelse av kommunikasjonsstrategier med nye medier.

Vi sørger for at kommunikasjonen med mottakerne blir sammenhengende og at den klart viser nytter av å velge det gitte merket. Vi tilbyr prøvde verktøy for å oppnå ønskede mål.

Troverdighet og erfaring

Vi handler på alle emarkedsføringsområder og tilbyr våre kunder omfattende løsninger som er tilpasset deres behov. Hver dag utvider vi vår kunnskap om internettvirksomhet og vi henter inspirasjon fra verdens markeder.

Gjennom flere års erfaring med arbeid på strategier for kunder fra ulike bransjer kan vi bestemme indikatorer på suksess og velge passende midler på en presis måte.

Bookmark and Share
Jeg har gitt tillit til Migomedia fordi våre undersøkelser har påvist at dette firmaet kan oppfylle våre forventninger når det gjelder både å lage en attraktiv, moderne nettside og en omfattende service innen e‑ markedsføring.
Styreleder i GeoInvent SA Robert Rutkowski