Firmaets styre

Małgorzata Bednarek

har ansvar for byråets nøkkelrelasjoner med kundene. Hun er rådgiver for webstrategier innen effektiv og virkningsfull emarkedsføring.

Małgorzata har avsluttet prestisjestudier på engelsk. Hun studerte ved Universitetet i Warszawa på fulltid og er blitt Master of Arts in International Economics. Hun har også tatt utdanning i De forente stater og Danmark hvor hun ble kjent med moderne strategier for markedsføring og emarkedsføring, og analyserte faktorer og verktøy som påvirker effektiviteten av reklame. Konseptene hun lager, er orientert mot virkningsfulle løsninger og realisering av kundenes forretningsformål, f.eks. salgsøkning eller bedre gjenkjenning. Małgorzata har samarbeidet med mange polske og internasjonale kunder og statlige institusjoner med å utføre oppdrag til bl.a. Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Departementet for statskassen, Polens offentlige fjernsynsselskap TVP, Venezia og eiendomsutviklere. Hun har også forfattet tallrike artikler samt en blogg som er blitt utmerket i en polsk landdekkende konkurranse for ekspertblogg om webmarkedsføring.

 

Michał Hryniszyn

utvikler byråets sentrale kompetanser og teknologiske tjenester. Han er ansvarlig for utvikling av nøkkelrelasjoner med kundene.

Michał har utdannelse innen Informasjonsteknologi i ledelse. I løpet av studiene utdypet han sitt kjennskap til laging av nyttige og funksjonelle applikasjoner samt nettsteder. Gjennom flere års erfaring i internettbransjen og samarbeidet med slike rettssubjekter som Plus GSM, Orange, IVECO, Oracle, Polens offentlige fjernsynsselskap TVP, Den regionale påtalemyndigheten, Tingretten i Warszawa, departementer og eiendomsutviklere, har han fått stor kunnskap innen laging og innføring av funksjonelle og avanserte nettsteder. Michał spesialiserer seg i utforming av informasjonsarkitektur og innføring av avanserte internett- og intranettsteder fra vinkelen av intuitiv navigasjon.

 

Bookmark and Share